Els nostres Materials Rescatats


MARCAT LA DIFERÈNCIA

SOSBAG s'especialitza a rescatar materials de seguretat relacionats amb salvar vides, com són les balses salvavides utilitzades en travesses marítimes, proporcionant seguretat als navegants.

Quan arriben al final de la seva vida útil, les recollim i els donem una segona oportunitat transformant-les en exclusives bosses i accessoris. Tenen una gran qualitat tècnica i n'estan pràcticament nous.

On va la balsa salvavides al vaixell?

ALTRES MATERIALS QUE RESCATEM

Balses Salvavides
Airbags
Cinturons de seguretat
Armilles salvavides

Economia Circular

Upcycling: El suprarreciclatge és transformar una deixalla en un producte de major qualitat i valor ecològic .
Conegut com a 'upcycling', aquesta estratègia integrada a l'economia circular és un pas més en el procés de reciclatge dels residus.